ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ην 19η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.
για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1. Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. Διατήρηση του Ν.Π. με τίτλο «Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας» ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας.

3. Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου.

4. Επαναδιαπραγμάτευση εκκρεμών μισθώσεων του Δήμου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αρ.μελ. 148/08).

6. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αρ.υπομελ. 46/06).

7. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου και ενός ή δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

8. Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής Απογραφής.

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων το έτος 2011.

10. Ορισμός τριών (3) μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής «Κοσμητεία» Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κοιμητηρίου του Δήμου μας.

11. Χορήγηση άδειας τομής για το έργο «Εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες του έργου Ανάπτυξης Δικτύου Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς με Οπτικές Ίνες, του Ο.Τ.Ε.»

12. Χορήγηση αδειών εκσκαφής.

13. Επί αιτήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος /Κατάστημα Γλυφάδας για παραχώρηση δύο (2) χώρων στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού Αγγ. Μεταξά αρ. 13.
Γλυφάδα, 13.1.2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΆννα – Φωτεινή Σάκκου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό