Οι νέοι Καλλικρατικοί θεσμοί και άλλα κρίσιμα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης

Σημαντικές αποφάσεις για τους νέους θεσμούς και τα Ν.Π.Δ.Δ. που θεσπίζονται με το Νόμο 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τη δημοτική επιχείρηση «Ευώνυμος Α.Ε.», και άλλα θέματα που απασχολούν τους δημότες, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις συνεδριάσεις της 28ης Φεβρουαρίου, 1ης και 2ης Μαρτίου. 
Ειδικότερα αποφασίστηκε:
Ø  Η λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων «ΚΕΔΗΛ» και «Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων - Αγ. Ταβιθά»
Ø  Η δημιουργία δύο νέων Ν.Π.Δ.Δ.:
·         Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παύλος Πεντάρης», το οποίο θα αναλάβει τις δραστηριότητες των μέχρι τώρα υφισταμένων Νομικών Προσώπων: ΚΑΠΗΔΗ, ΚΕΔΗΛ, ΑΓ. ΤΑΒΙΘΑ, «Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ηλιούπολης». Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Γ. Γιαννόπουλος.
·         Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γρηγόρης Γρηγορίου», το οποίο θα αναλάβει τις δραστηριότητες των μέχρι τώρα υφισταμένων Νομικών Προσώπων:  «Αθλητικός Οργανισμός» και «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηλιούπολης». Πρόεδρος ορίστηκε η κ. Καίτη Χωματά και Αντιπρόεδρος ο κ. Θέμης Γιαννόπουλος.
·         Σημειώνεται ότι όλοι οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι στα καταργούμενα Νομικά Πρόσωπα θα απορροφηθούν στα νέα, με το ίδιο ακριβώς εργασιακό καθεστώς. 
Ø  Η συγχώνευση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., με Πρόεδρο τον κ. Αλέκο Κοντονίκα και Αντιπρόεδρο τον κ. Ηλία Πανταζόπουλο
Ø  Η συγχώνευση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., με Πρόεδρο τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και Αντιπρόεδρο την κ. Δέσποινα Παπαδογιάννη
Ø  Η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, από αντιπροσώπους των κοινωνικών φορέων της πόλης (επαγγελματικούς,  πολιτιστικούς, αθλητικούς, οικολογικούς κ.λ.π.) και δημότες, με αντικείμενο τη διαβούλευση και γνωμοδότηση για τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την αξιοποίησή τους και κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις του Δήμου, καθώς και τοπικού ενδιαφέροντος θέματα, που παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δ.Σ. ή τον Δήμαρχο.  Πρόεδρος ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και Νεολαίας, κ. Α. Βασιλείου.
Ø  Για τη Δημοτική Επιχείρηση «Ευώνυμος Α.Ε.»:
·         Η λύση και εκκαθάρισή της, αφού, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, όπως αναλύθηκε από τον λογιστή της κ. Δ. Γιάννο, παρουσίασε ζημία ύψους 996.204,52 ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 1.505.500,60 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητικό (-818.965,14 ευρώ), και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις στις οποίες υπαγόταν, κατά τη γνωμοδότηση του δικηγόρου της, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάποια άλλη λύση.
·         Ο διορισμός εκκαθαριστή
·         Η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από αρμόδια όργανα
·         Η επαναφορά στο Δήμο όλων των παραχωρηθέντων κατά χρήση ακινήτων και εκμεταλλεύσεων, ιδιοκτησίας του Δήμου, καθώς και όλων των κοινοχρήστων χώρων, και η αξιοποίησή τους από αυτόν και τα Ν.Π.Δ.Δ.
·         Η αναγνώριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μεγάλος αριθμός από τους εργαζομένους στην επιχείρηση κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η υποστήριξη των νόμιμων διεκδικήσεών τους από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
Ø  Η εκπροσώπηση του Δήμου στον Σ.Π.Α.Υ. με τους Δημοτικούς Συμβούλους: Ευαγγελία Αντωνίου, Άγγελο Δημητρόπουλο και Παρασκευά Γιαννόπουλο
Ø  Ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου
Ø  Η σφαιρική συζήτηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος της Παιδείας
Ø  Η διατήρηση των δημοτικών τελών στο ύψος που ήταν μέχρι τώρα
Τέλος διεξήχθη σύμφωνα με το Νόμο, χωρίς να τελεσφορήσει, η διαδικασία για το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη.
Οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν είναι:
Νίκος Λεβογιάννης:               1η ψηφοφορία: ψήφοι  24 / 2η ψηφοφορία: ψήφοι:  24
Παναγιώτης Παπαθανασίου: 1η          >>        ψήφοι  7   / 2η           >>        ψήφοι:   7
Σταυρούλα Χόρτη:                  1η          >>        ψήφοι  2   / 2η           >>         ψήφοι:  -
Γεωργία Σουρέλη:                   1η          >>        ψήφοι   -   / 2η           >>         ψήφοι:  -
Λευκά:                                          1η          >>                        2   / 2η          >>                        3   

3/2/2011
Γραφείο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό