Δημητρης Καραπανος:Παρανομες πινακιδες στην ΓλυφαδαΔημοτικός Σύμβουλος

Προς : τους κ.κ. Ιωάν. Θεοδωρόπουλο
και Ηλία Τζάνο
Δήμαρχο & Πρόεδρο Δ.Σ.
Γλυφάδας

Κοιν: 1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής
2. Κ.Ε.Δ. (Νομική Υπηρεσία)
3. Κ.Ε.Δ. (Διεύθυνση Διαχείρισης
Ακινήτων)
4. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Θέμα : Παροχή εξηγήσεων εκ μέρους σας για απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων επί παρατύπως τεθέντων στο Δ.Σ. και αποφασισθέντων θεμάτων κατά παράβαση και εν γνώσει σας, της υπ’ αριθμόν 91/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμόν 1038460/249/Β0010/4-2009/Κ.Υ.Α. (εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

1. Πρόσφατα σε δύο αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (18-5-2010 και 25-5-2010) προτάθηκε εκ μέρους σας η συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης και λήψη απόφασης αιτήματος εκπροσώπου εταιρείας εκμετάλλευσης παραλιακού κέντρου για παραχώρηση χρήσης λωρίδος παραλίας έμπροσθεν του καταστήματος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης με αντάλλαγμα. Προφανώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Κ.Υ.Α, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, οι οποίες φυσικά επιβεβαιώνονται ή όχι σε κάθε χρηστής διαχείρισης Δήμους με αξιοπρεπείς Δημοτικούς Άρχοντες, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε νόμιμα και με διαφάνεια το Συμβούλιο να αποφασίζει αναλόγως.
2. Επί ενστάσεώς μου να αιτιολογηθεί το επείγον και να κατατεθεί σχετική υπηρεσιακή εισήγηση, την οποία ένσταση στήριξαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν δώσατε πειστικές εξηγήσεις. Το γεγονός αυτό σας ανάγκασε να αναβληθεί η συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση, προφανώς να ενταχθεί το θέμα στην Η.Δ. και να επανέλθει με υπηρεσιακή εισήγηση.
3. Εσείς όμως γνωρίζατε από την σχετική αλληλογραφία σας με την Κ.Ε.Δ, κλπ, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και Διευθύνσεις είχαν διαπιστώσει ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. και υποχρεωτικά θα εισηγούντο αρνητικά επί του αιτήματος. Αυτός ήταν ο λόγος που τις παρακάμψατε επιχειρώντας για δεύτερη φορά να συζητηθεί εκτός Η.Δ. και ληφθεί ευνοϊκή υπέρ του αιτήματος απόφαση. Στην μεθόδευση αυτή διαπίστωσα την σιωπηρή συναίνεση και ενθάρρυνση συμβούλων από την Αντιπολίτευση με μακρά θητεία στο Δ.Σ., όπως κατά κανόνα συμβαίνει σε όζουσες υποθέσεις π.χ. παράνομες προσκυρώσεις, διαχείριση μαρινών, κλπ. Είναι περίεργο πως αφού δεν ήταν το θέμα στην Η.Δ. πως βρέθηκε στην αίθουσα του Συμβουλίου κατά της εκτός Η.Δ. συζήτηση του θέματος ο εκπρόσωπος του καταστήματος, ο οποίος μάλιστα κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου εξυβρίζοντάς με; Μήπως τον ειδοποίησε κάποιος από εσάς ή από κοινού και οι δύο; Αντιπαρέρχομαι την περιγραφή της αήθους συμπεριφοράς εναντίον μου, την διακοπή της συνεδρίασης, την μη λήψη απόφασης, την θεατρική κίνηση υποβολής μηνύσεως εναντίον μου στο Α.Τ. Γλυφάδας, προφανώς να φοβηθώ και να φύγω όπως κάνουν οι ένοχοι για να αποφύγουν την σύλληψη. Παρέμεινα στην αίθουσα, δεν έπεσα στην παγίδα, διότι σε κανένα αδίκημα δεν θεώρησα ότι υπέπεσα. Άσκησα με θάρρος το ατομικό μου δικαίωμα, όπως ο Δημοτικός Κώδικας μου επιτρέπει και συνηθίζω επί 30 χρόνια στην δημόσια διαδρομή μου. Επαγωγικά σκεπτόμενος, κατέληξα συμπερασματικά στην άποψη ότι «ή δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε ή κάποιοι τα πιάνουμε». Άποψη που διαχέεται καθολικά σε όλη την Γλυφάδα μεταξύ των Δημοτών μας, επί δικαίων και αδίκων. Ασφαλώς αυτό με θίγει και θα κάνω το παν για να εξαλειφθεί.
4. Τελικώς στην συνεδρίαση της 8-6-2010 θέσατε το θέμα στην Η.Δ. μαζί με παρόμοιο θέμα ίδιου αιτήματος άλλου καταστήματος. Εισήγηση της υπηρεσίας και πάλι δεν υπήρξε, διότι θα ήταν ασφαλώς αντίθετη στο αίτημα. Ελήφθησαν οι υπ’ αριθμόν 177 και 178 αποφάσεις με εννέα και δέκα θετικές ψήφους επί 14 ψηφισάντων στην αίθουσα, ενώ είχαν προσέλθει στην σύντομη μεσημεριανή συνεδρίαση εκείνης της ημέρας 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
5. Οφείλατε να ανακοινώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο από κοινού ή ο καθένας χωριστά, και δεν το κάνατε, όλα τα διευκρινιστικά έγγραφα - ερωτήματά σας προς τις διάφορες υπηρεσίες που αποστείλατε σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω Κ.Υ.Α. Επίσης να αναφέρετε τις αρνητικές απαντήσεις που λάβατε. Δώσατε μάλιστα εντολή στις υπηρεσίες να τις τηρήσουν. Οφείλετε γι΄ αυτά να δώσετε εξηγήσεις και οι δύο. Ιδιαίτερα ο κ. Δήμαρχος, διότι επιχείρησε βάναυσα εξ αιτίας των αντιδράσεών μου να ενεργήσετε τα νόμιμα και να διαφυλάξετε τους συναδέλφους από τις συνέπειες παρανόμων αποφάσεων, να με σπιλώσει και να στρέψει Δημοτικούς Συμβούλους εναντίον μου, αλλά και τους δύο καταστηματάρχες οι οποίοι είναι θύματα της ανύπαρκτης πολιτικής του για τα θέματα της παραλίας. Ύπουλα επιχείρησε πολιτικά να με θάψει με το αστείο αλλά απολύτως συκοφαντικό Δελτίο Τύπου εναντίον μου και την ακόμη πιο φαιδρή αλλά επίσης παράνομη διαγραφή μου.
6. Αναφέρω και θέτω στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου τα παρακάτω στοιχεία επιβεβαίωσης των όσων καταγγέλλω και ζητώ εξηγήσεις δημόσια:
α. Με το υπ΄ αριθμόν 24779/25-5-2009 έγγραφο του κ. Δημάρχου ζητήθηκαν οδηγίες από την Κ.Ε.Δ. περί εφαρμογής της Κ.Υ.Α. για τα καταστήματα της παραλίας, λόγω της λήξης των μισθώσεων σύμφωνα με το Π.Δ. του 2004.
β. Επανήλθε προς την Κ.Ε.Δ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τζάνος με το 31694/23-6-2009 έγγραφό του ζητώντας, αν τα καταστήματα της παραλίας συμπεριλαμβάνονται στα «όμορα» που προβλέπει η Κ.Υ.Α. ότι δικαιούνται να συνάψουν με το Δήμο συμβάσεις μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό.
γ. Έγιναν και άλλα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και βρίσκονται στα αρχεία τους και τελούν εν γνώσει του κ. Δημάρχου.
δ. Η Κ.Ε.Δ. σε όλα τα απαντητικά έγγραφά της ήταν σαφής και κατηγορηματική. Παραθέτω αυτολεξεί απόσπασμα από το υπ΄ αριθμόν 8734/4056/5-8-2009 έγγραφό της : «Από την ερμηνεία των άρθρων 1 και 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. προκύπτει το συμπέρασμα ότι στους ΟΤΑ ….. δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση εκ μέρους των χώρων … κλπ προς τα εντός της παραλίας καταστήματα», «Επιπλέον η Κ.Ε.Δ. έχει προβεί σε διαδικασία λύσης μισθώσεων των προαναφερόμενων ακινήτων, λόγω των επιταγών του προαναφερόμενου Π.Δ. και ως εκ τούτου οποιαδήποτε εκμίσθωση χώρων και δη κοινοχρήστων προς αυτές τις επιχειρήσεις θα ήταν καταχρηστική». Παρόμοια ήταν και η απάντηση της Κ.Ε.Δ. στο έγγραφό της με αριθμό 7452/3442/3-7-2009 το οποίο έλαβε ο κ. Τζάνος και το διαβίβασε με την υπογραφή του στην Διεύθυνση Οικονομικού λέγοντας «Σας διαβιβάζουμε το ως άνω έγγραφο το οποίο αφορά την αρνητική θέση της Κ.Ε.Δ. εν σχέσει με την χρήση της παραλίας από τους όμορους μισθωτές προς γνώση και για τις νόμιμες ενέργειες».
ε. Στις 24-3-2010 συζητήθηκε στο Συμβούλιο η εξειδίκευση εφαρμογής της Κ.Υ.Α. στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας και ελήφθη η απόφαση 91/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομίμως διακινήθηκε στις διάφορες υπηρεσίες με την υπογραφή του Προέδρου κ. Τζάνου. Στην απόφαση αυτή μνημονεύονται τα παραπάνω έγγραφα στην παραγρ. 1, όπου αναγράφεται ρητά το εξής : «Για τα εντός της παραλίας υφιστάμενα καταστήματα δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 7452/3442 και 8734/4056/2009 έγγραφα της Κ.Ε.Δ.». Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε στην περιφέρεια από το ενδιαφερόμενο κατάστημα, αλλά η περιφέρεια απέρριψε την προσφυγή. Συνεπώς ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν είχαν κανένα δικαίωμα και παρανόμως ενήργησαν εισηγούμενοι τη λήψη των αποφάσεων 177 και 178 αντιθέτων ρυθμίσεων με την Κ.Υ.Α. και την προηγούμενη απόφαση 91/2010 του Δ.Σ.
7. Θέτω υπόψη όλων των μελών του Συμβουλίου και του Δημάρχου τα παραπάνω αναμφισβήτητα στοιχεία και απαιτώ εξηγήσεις όχι προς εμέ, αλλά προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπερκείμενες Αρχές. Θεωρώ ότι τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί και από τα παραπάνω συντριπτικά στοιχεία δεν αμφισβητούνται, είναι απείρως σοβαρότερα από την επίδειξη ευθιξίας ή μη από την υποβολή πρότασης δυσπιστίας εκ μέρους μου, όπως εγγράφως δεσμεύθηκα και ανανεώνω την δέσμευσή μου αυτή αναμένοντας τις εξηγήσεις επί των ανωτέρω από τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Αναμένω επίσης την αντίδραση όλων των μελών του Δ.Σ., διότι δεν είναι πλέον δική μου υπόθεση. Κυρίως αναμένω την αντίδραση των συναδέλφων Αργυράκη Βασιλείας, Τζούβελη Ιωάννη, Δήμου Σπυρίδωνα, Αγγελόπουλου Γεωργίου και Παπάζογλου Μαρίας οι οποίοι έχουν εκτεθεί διότι εψήφισαν όλες τις αντιθέτου περιεχομένου αποφάσεις αλλά και των συναδέλφων Δίβαρη, Τσαμπίρα και Σπονδυλίδη που ψήφισαν τις παραπάνω παράνομες αποφάσεις 177 και 178. Δυστυχώς δεν με άκουσαν όταν τους διαβεβαίωνα ότι θα παραιτηθώ επιχειρώντας να τους πείσω, ότι δεν ισχύουν τα λεγόμενα στο Συμβούλιο από τον κ. Δήμαρχο και τον Προέδρο του Δ.Σ.
Δημήτριος Καραπάνος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΟΝ .

WHO IS WHO:ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ