Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 25, 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των Δημάρχων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Εικόνα
Αργυρούπολη 28-12-11 Στις 8 Δεκέμβρη το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοίνωσε την έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για την «αξιοποίηση» του Ελληνικού, δημοσιεύοντας την πρώτη φάση της Πρόσκλησης   Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Μαρτίου 2012. Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση το Ταμείο παραχωρεί άνευ όρων το πρώην αεροδρόμιο και την παραλία του Αγίου Κοσμά στους επίδοξους επενδυτές. Συγκεκριμένα:
Εικόνα
Eλληνικη    Δημοκρατια ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΗΣ _______________________________ ΒΑΣΙΛΕΩΣ   ΠΑΥΛΟΥ  2 – 166 73 – ΒΟΥΛΑ  Τηλ.  210-9658849   fax:  210- 9657210 Ἀ ριθμ. Πρωτ. 1509/27.12.2012                                  ΕΟΡΤΙΟΝ   ΜΗΝΥΜΑ,   ΕΠΙ   Τ ῌ    ΕΝΑΡΞΕΙ   ΤΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2012       Ἀ δελφοί μου καί τέκνα ἐ ν Κυρί ῳ ἀ γαπητά,   Ἀ ρχή ἑ νός νέου ἔ τους. Ο ἱ λευκές σελίδες το ῦ ἡ μερολογίου τ ῆ ς νέας χρονι ᾶ ς ἄ ρχισαν ἤ δη νά καταγράφουν, ἐ δ ῶ καί λίγες ὧ ρες, τό ὑ λικό, πού θά ο ἰ κοδομήσει τήν ἱ στορία α ὐ το ῦ το ῦ ἐ νιαυτο ῦ . Ἡ ἀ ρχή ἔ γινε, ἡ ἱ στορία ὅ μως, πού θά περιγράφουν ο ἱ σελίδες το ῦ βιβλίου θά ἐ ξαρτηθε ῖ ἀ πό τή θέση, πού θά πάρουν ο ἱ πρωταγωνιστές τ ῆ ς ζω ῆ ς, πού ε ἴ μαστε ἐ με ῖ ς ο ἱ ἄ νθρωποι, τά μοναδικά ἔ λλογα πλάσματα ἐ πί τ ῆ ς γ ῆ ς. Ε ἴ μαστε δέ τά μοναδικά ἔ λλογα πλάσματα, πού ζο ῦ ν σ’α ὐ τή τή γωνιά το ῦ σύμπαντος, ἐ πειδή ὁ «Ποιητής ο ὐ ρανο ῦ καί