ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
         την    Φεβρουαρίου  2011,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  7.00  μ.μ.
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2.  Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας.

3.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  1η Σχολική Επιτροπή -1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο οικ. έτους 2009.

4.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  2η Σχολική Επιτροπή -13ο Δημοτικό οικ. έτους 2009. 

5.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  3η Σχολική Επιτροπή -1ο Δημοτικό οικ. έτους 2009. 

6.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  4η Σχολική Επιτροπή -9ο Δημοτικό οικ. έτους 2009. 

7.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  5η Σχολική Επιτροπή -2ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

8.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  6η Σχολική Επιτροπή -6ο Γυμνάσιο οικ. έτους 2009.

9.  Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  7η Σχολική Επιτροπή -2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο οικ. έτους 2009.

10.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  8η Σχολική Επιτροπή -4ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

11.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία  9η Σχολική Επιτροπή -3ο Δημοτικό - 18ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

12.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 10η Σχολική Επιτροπή  Παπαδάκειο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

13.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 11η Σχολική Επιτροπή -12ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

14.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 12η Σχολική Επιτροπή -5ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

15.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 13η Σχολική Επιτροπή -10ο  Δημοτικό οικ. έτους 2009.

16.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 14η Σχολική Επιτροπή -4ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

17.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 15η Σχολική Επιτροπή -11ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

18.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 16η Σχολική Επιτροπή -5ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

19.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 18η Σχολική Επιτροπή -6ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

20.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 19η Σχολική Επιτροπή -2ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

21.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 20η Σχολική Επιτροπή -14ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

22.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 21η Σχολική Επιτροπή -8ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

23.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 22η Σχολική Επιτροπή -4ο Γυμνάσιο οικ. έτους 2009.

24.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 23η Σχολική Επιτροπή -12ο Δημοτικό  οικ. έτους 2009.

25.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 24η Σχολική Επιτροπή -7ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

26.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 25η Σχολική Επιτροπή -16ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

27.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 26η Σχολική Επιτροπή -1ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

28.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 27η Σχολική Επιτροπή -6ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

29.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 28η Σχολική Επιτροπή -7ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

30.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 29η Σχολική Επιτροπή -15ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

31.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 30η Σχολική Επιτροπή -3ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο οικ. έτους 2009.

32.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 31η Σχολική Επιτροπή -3ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

33.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 32η Σχολική Επιτροπή -5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο οικ. έτους 2009.

34.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 33η Σχολική Επιτροπή -4ο Λύκειο οικ. έτους 2009.

35.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 34η Σχολική Επιτροπή -9ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

36.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 35η Σχολική Επιτροπή -16ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

37.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 36η Σχολική Επιτροπή -11ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

38.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 37η Σχολική Επιτροπή -7ο Γυμνάσιο οικ. έτους 2009.

39.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 38η Σχολική Επιτροπή -10ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

40.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 39η Σχολική Επιτροπή – 1ο ΕΠΑΛ – ΙΕΚ  οικ. έτους 2009.

41.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 40η Σχολική Επιτροπή -18ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

42.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 41η Σχολική Επιτροπή -13ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

43.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 42η Σχολική Επιτροπή -8ο Γυμνάσιο οικ. έτους 2009.

44.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 43η Σχολική Επιτροπή -6ο Λύκειο οικ. έτους 2009.

45.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 44η Σχολική Επιτροπή -14ο Δημοτικό οικ. έτους 2009.

46.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 45η Σχολική Επιτροπή -8ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

47.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 46η Σχολική Επιτροπή -17ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

48.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία 47η Σχολική Επιτροπή -19ο Νηπιαγωγείο οικ. έτους 2009.

49.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας οικ. έτους 2000.

50.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας οικ. έτους 2001.

51.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας οικ. έτους 2009.

52.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γλυφάδας οικ. έτους 2009.

53.      Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός  Γλυφάδας οικ. έτους 2009.

54.       Επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας  οικ. έτους 2009.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ