Γλυφάδα:Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
         την 3 η Αυγούστου  2011,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1.00 μ.μ.           
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:
1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 60.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 60.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών επείγουσας φύσης»

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Αμοιβή παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον Έλεγχο και τη βελτιστοποίηση του υδραυλικού συστήματος της πόλης»

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εργασίες απογραφής φαινομένου ελλείμματος στάθμευσης και έλεγχος στοιχείων κυκλοφοριακών συνδέσεων στις θέσεις Άλσους-Ζέππου»

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εργασίες απογραφής φαινομένου ελλείμματος στάθμευσης και έλεγχος στοιχείων κυκλοφοριακών συνδέσεων στις θέσεις νησίδας Γρ. Λαμπράκη και πλατείας Νυμφών»

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εργασίες υποστήριξης για προκαταρκτική αναγνώριση και περιγραφή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Γλυφάδας»

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εργασίες υποστήριξης για εναρμόνιση των δεδομένων (αρχιτεκτονικών-περιβαλλοντικών) στις διατάξεις για σταθμούς αυτοκινήτων νησίδας Γρ. Λαμπράκη»

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εργασίες υποστήριξης για εναρμόνιση των δεδομένων (αρχιτεκτονικών-περιβαλλοντικών) στις διατάξεις για σταθμούς αυτοκινήτων Πλ. Νυμφών»

9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εργασίες υποστήριξης για εναρμόνιση των δεδομένων (αρχιτεκτονικών-περιβαλλοντικών) στις διατάξεις για σταθμούς αυτοκινήτων Άλσους-Ζέππου»

10. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης  179,06 € (συμ/νου ΦΠΑ) για συμπληρωματική πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου  Αθηνών κ. Nικόλαου Μπρούμα  για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

                                                                Ο  Δήμαρχος - Πρόεδρος    
                                                                                 
       

                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ  
                                                                                                     α/α
                                                                                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                                                                                           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΟΝ .

WHO IS WHO:ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ