ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ


  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Αγώνα για τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στη Γλυφάδα κατά την πρώτη συνεδρίασή, μετά την εκλογή της από την συνέλευση των κατοίκων της Γλυφάδας, στις 22-8-2011, αποφάσισε τα εξής:


1. Διαπιστώνει ότι το παλαιό νεκροταφείο είναι κορεσμένο, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της Γλυφάδας και αποτελεί εστία κινδύνου για τους περίοικους και τα σχολεία.

2. Διαπιστώνει ότι η πολιτεία, μετά την παρέλευση 15 ημερών από τα εγκαίνια του νέου νεκροταφείου και την αδικαιολόγητη παρέμβασή της, αδυνατεί ή αδιαφορεί να δώσει λύση στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

3. Διαπιστώνει με οδύνη, ότι οι πολίτες της Γλυφάδας αδυνατούν να ενταφιάσουν τους νεκρούς τους στο υπερπλήρες παλαιό κοιμητήριο και τους κρατούν στα ψυγεία ή τους ενταφιάζουν σε κοιμητήρια άλλων Δήμων, με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

4. Διαπιστώνει ότι τα χρονικά περιθώρια διαλόγου με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λύση του προβλήματος, που από τη φύση του είναι εκρηκτικό, έχουν στενέψει ανησυχητικά.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Κωνσταντίνο Κόκκορη, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου με την πολιτεία για τη χωροθέτηση του νέου νεκροταφείου στο χώρο που έχει επιλεγεί, μέχρι την Παρασκευή 2/9/2011 και να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνα.

6. Καλεί το ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσει το Δήμο της Γλυφάδας και το πρόβλημα του νέου κοιμητηρίου στο πλαίσιο των Συνταγματικών Επιταγών, ιδιαίτερα αυτών των άρθρων 2,4 και 13 του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα 13 υπάρχοντα και λειτουργούντα κοιμητήρια στο λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκονται στη ζώνη Α’ του Υμηττού, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο χώρος που έχει επιλεγεί από το Δήμο Γλυφάδας και έχει χωροθετηθεί από τον ΟΡΣΑ, δεν είναι δασικός αφού έχει προέλθει από επιχωματώσεις.

7. Ορίζει πενταμελή επιτροπή εκ των μελών της προκειμένου να ενημερώσουν τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της χωροθέτησης του νέου νεκροταφείου. Ορίζει ως νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αγώνα την Παρασκευή 2-9-2011 και ώρα 14:30 προκειμένου να γίνει η τελική αποτίμηση των επαφών του κ. Δημάρχου και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις της Επιτροπής για το νεκροταφείο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ