Δ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑς ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
         την   14η   Σεπτεμβρίου 2011,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  8.00  μ.μ.
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :


1.     Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011

3.    Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση του συμφωνητικού του Δήμου Γλυφάδας με την εταιρεία πετρελαιοειδών «Ν.Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα, πρ/σας δαπάνης 1.000.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αρ. 105/10 μελέτη.

4.    Επί έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011.

5.    Κατάθεση εσόδων του Δήμου μας.

6.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 226.859,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την Α΄κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και καθορισμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το πιο πάνω ποσό.

7.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 27.900,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την κατανομή  ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία έτους 2011 για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

8.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 18.670,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (μεταφορά πίστωσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης της παργ. 1 του άρθρου 56 του Νόμου 3518/2006 (272 Α΄) στην υπάλληλο του ιδίου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία  ΄΄Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση΄΄ με το διακριτικό τίτλο ΄΄Κ.Α.Π.Α΄΄

9.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 79.920,66 €, από κατανομή (Α΄εξάμηνο) από τους ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010-87 Α΄.

10.  Υπαγωγή στη ρύθμιση καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς το Δήμο  από 1/9/2011, καθορισμός του ανωτέρω ποσού οφειλής για την εφάπαξ καταβολή, καθώς και του αριθμού των μηνιαίων δόσεων. 

11.  Επιβολή χρηματικών προστίμων στις διαφημιστικές εταιρείες, που έχουν τοποθετήσει ή διατηρούν διαφημιστικά πλαίσια σε στέγες κτιρίων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

12.   Επιβολή χρηματικών προστίμων στις διαφημιστικές εταιρείες AFFICHAGE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., TOP OUTDOOR CONTROL A.E., REMEDY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και VIA NET  που είχαν τοποθετήσει ή διατηρούσαν κατά το έτος 2009 διαφημιστικά πλαίσια σε στέγαστρα στάσεων αφετηριών και αναμονής επιβατών, για εμπορικούς σκοπούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

13.  Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ» (PET CITY BAΡΗΣ Α.Ε.) (306/2011 απόφαση της Ο.Ε.)
                                   
14.  Τροποποίηση της με αρ. 164/2011 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λειτουργία καντίνας) σε ιδιωτικό χώρο (Λ. Βουλ/νης 2)

15.  Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για καντίνα στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Γρηγ. Λαμπράκη.

16.  Επί αίτησης του κ. Ευθυμίου Τσικνάκη για επανακαθορισμό τιμής μονάδος σε προσκυρούμενο τμήμα στην ιδιοκτησία του.

17.  Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

18.  Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

19.  Λήψη απόφασης επί του από 6/9/2011 πρακτικού της Επιτροπής για την παραχώρηση ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία .

20. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» αρ. μελ. 155/2009.

21.  Χορήγηση αδειών εκσκαφής.

22.   Επί αιτήματος του κ. Αντωνίου Μπούρα για άδεια κοπής ενός δένδρου επί της οδού Καρχηδόνος 24 του Δήμου μας.                
             Γλυφάδα, 9 Σεπτέμβρη 2011
                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΟΝ .

WHO IS WHO:ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ