Eλληνικη    Δημοκρατια
ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΗΣ
_______________________________

ΒΑΣΙΛΕΩΣ   ΠΑΥΛΟΥ  2 – 166 73 – ΒΟΥΛΑ  Τηλ.  210-9658849   fax:  210- 9657210


ριθμ. Πρωτ. 1509/27.12.2012
                             
   ΕΟΡΤΙΟΝ   ΜΗΝΥΜΑ,   ΕΠΙ   Τ
   ΕΝΑΡΞΕΙ   ΤΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2012

     
δελφοί μου καί τέκνα ν Κυρί γαπητά,

 
ρχή νός νέου τους.
Ο
λευκές σελίδες το μερολογίου τς νέας χρονις
ρχισαν δη νά καταγράφουν, δ καί λίγες ρες,
τό
λικό, πού θά οκοδομήσει
τήν
στορία ατο το νιαυτο.
ρχή γινε,
στορία μως, πού θά περιγράφουν ο σελίδες το βιβλίου
θά
ξαρτηθε πό τή θέση, πού θά πάρουν
ο
πρωταγωνιστές τς ζως,
πού ε
μαστε μες ο νθρωποι,
τά μοναδικά
λλογα πλάσματα πί τς γς.
Ε
μαστε δέ τά μοναδικά λλογα πλάσματα,
πού ζο
ν σ’ατή τή γωνιά το σύμπαντος,
πειδή «Ποιητής ορανο καί γς»
μ
ς τίμησε, δημιουργώντας μας,
κατ’ ε
κόνα καί καθ’ μοίωσίν Του.
Α
τό σημαίνει, πώς ν νθρωπος
λειτουργήσει σύμφωνα μέ τά μέτρα
τ
ν δυνατοτήτων, πού το χορηγήθηκαν,
θά «
ργάζεται καί θά φυλάσσει» τήν γ θεϊκς,
καί θά τήν κάνει
πό τώρα, μιά πρόγευση το Παραδείσου,
λλως θά τήν κάνει μιά πρόγευση τς βύσσου.

στορία τς νέας χρονις θα γραφτε πό μς,
 καί
άν δεχτομε στή ζωή μας,
«Τόν
ρρήτ σοφί συστησάμενον τά πάντα Θεόν Λόγον» (Τροπάριον η’ δς ορτς),
θά ζο
με καθημερινά  μέσα στόν Χριστό,
«τ
πλουσίως διανέμοντι τ κόσμ, τό μέγα λεος»(Τροπάριον Ανων ορτς) .

Κυρίαρχος λης τς δημιουργίας, δέν εναι χρόνος, λλά Χριστός.
Γράφει πολύ
μορφα ορανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος:
«Μήπως
χρόνος δέν εναι κάτι,
το
ποίου τό μέν παρελθόν ξηφανίσθη,
τό  μέλλον του
κόμη δέν νεφανίσθη,
τό δέ παρόν πρίν καλά-καλά γίνει
ντιληπτό,
διαφεύγει
μέσως πό τά χέρια τς ασθήσεως ;» (ΕΠΕ 4,39). 

«
ν ρχ ποίησεν Θεός τόν ορανόν καί τήν γν» (Γεν. 1,1).
κάθε ρχή πάρχει
«ο
τε τυχαίως, οτε ματαίως,
λλά γιά νά πηρετήσει να σκοπό φέλιμο» (Μεγ. Βασιλείου, ΕΠΕ 4,43).
Α
τό τό τος, πού ρχισε,
καί
χρόνος, πού θά διαβομε,
μ
ς χορηγονται,
κατά τόν Μέγα Βασίλειο:
ς «σχολεο ψυχν λογικν καί κπαιδευτήριο θεογνωσίας» (ΕΠΕ 4,43).

Θεός «διά τν ρατν καί τν ασθητν,
χειραγωγε
  τό νο πρός τή θεωρία τν οράτων» (Μεγ. Βασιλείου,  ΕΠΕ 4,43).
Τό
ναφέρει πόστολος Παλος:
«Τά
όρατα ατο πό κτίσεως κόσμου,
το
ς ποιήμασι νοούμενα καθορται» (Ρωμ. 1,20).
Α
τό σημαίνει πρακτικά, πώς
χρόνος πού μς παρέχεται, ποτελε δωρεά,
προκειμένου νά ζήσουμε τά
ρατά καί τά ασθητά,
καί ε
ναι μιά εκαιρία, γιά νά στραφε νος μας, πρός τή θεωρία τν θείων.
Σημειώνει
κ Καισαρείας Θεοφόρος Πατήρ:
«
πως ρχή τς δο, δέν εναι κόμη δός
καί
ρχή τς οκίας, δέν εναι κόμη οκία,
τσι καί ρχή το χρόνου, δέν εναι κόμη χρόνος» (Μεγ. Βασιλείου, ΕΠΕ 4,43).
εκαιρία εναι μοναδική,
λειτουργ
στε τήν ρχή το τους θεϊκς,
μέ βαθιά
μπιστοσύνη στόν χρονο Κυρίαρχο το σύμπαντος καί το χρόνου,
τοιούτως
στε, διάρκειά του νά ναδειχθε
ληθς τος Κυρίου.

Ο
εκαιρίες πού μς δίνονται, 
μέσα σέ μιά παρόμοια νέα
ρχή
ε
ναι πολυμερες:
Ø    Μπορομε νά ρχίσουμε  μέ τή βασική ρετή
τ
ς πλήρους μπιστοσύνης στό Θεό.
 «
ρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Παροιμ.1,7).
Ø    πάρχει, άν θέλετε, ναρκτήρια δυνατότης
τ
ς φαρμογς το δρόμου τς δικαιοσύνης.
 «
ρχή δο γαθς, τό ποιεν τά δίκαια» (Παροιμ. 16,7).
Ø    σως κάποιος πιθυμήσει, νά μελετήσει καί νά μιμηθε
τά
ξιώματα, πού θεσε Δημιουργός στήν ρχή τς δημιουργίας,
«
ν ρχ ποίησεν Θεός».
«
ς γαθός τό χρήσιμον,
ς σοφός τό κάλλιστον,
ς δυνατός τό μέγιστον» (Μεγ. Βασιλείου, ΕΠΕ 4,46).
Κανείς δέν δύναται νά
ρχίσει
κάτι χρήσιμο,
κάτι πολύ
ραο,
κάτι πολύ μεγάλο,
ν δέν καταλήγουν στόν Χριστό
καί δέν δοξολογο
ν κενον.

Μιά νέα χρονιά
ρχίζει.
Μήν
φήσετε τόν χρόνο  νά έει
χωρίς τόν Κυρίαρχο το
χρόνου, τόν Χριστό.
Χωρίς
κενον, χρόνος μας εναι,
μιά χαμένη περιπλάνηση
νός βιολογικο ργανισμο,
πού τό μόνο, πού τόν συνδέει μέ τή γ
, εναι νόμος τς βαρύτητας,
ν τίποτε δέν τόν νώνει μέ τόν ορανό.

Κάνετε
ρχή, πό που θέλετε,
πό τήν μπιστοσύνη στό Θεό;
πό τήν δικαιοσύνη;
πό τό χρήσιμο;
πό τό ραο;
πό τό μέγιστο;
λες ο δυνατότητες εναι νοικτές.

ν μως τά καθημερινά προβλήματα τς ζως σας, σς χουν κουράσει,
ν εστε τοιμοι νά κλειστετε στόν αυτό σας,
ν βρίσκεστε στά πρόθυρα μις ψυχολογικς καταρρεύσεως,
καί
ν δηγεστε κ το σφαλος, σέ πόγνωση καί πελπισία,
καί δέν δύνασθε ο
τε στόν Χριστό νά στραφετε καί νά τόν δετε κατάματα,
τότε, τήν
ρα ατή τς μεγάλης κρίσεως,
Μέγας Βασίλειος προτείνει, ( ΕΠΕ 4,367)
νά κάνουμε μιά νέα
ρχή πό κάτι πρόσμενο.
Μ
ς προτείνει τόν βιβλικό στίχο:
«
θαυμαστώθη γνσίς σου ξ’ μο»( Ψαλμ 138,6), πού σημαίνει:
«Παρατήρησα τόν
αυτό μου καί διδάχτηκα καλς τήν περβολή τς σοφίας Σου».
Τήν
ρα, δηλαδή, τς δαιμονικς σωστρέφειας,
που μόνο τόν αυτό μου βλέπω,
ε
ναι δυνατόν νά τεθον τά θεμέλια, γιά μιά νέα ρχή,
ν διακρίνω τήν σοφία, μέ τήν ποία μέ πλασε Θεός
καί καταλάβω, πώς ε
μαι εκόνα Του.

γαπητοί μου δελφοί,
στό βιβλίο τ
ς ποκαλύψεως,
χρόνος τς ζως μας
φανερώνεται, «
ς εκαιρία μετανοίας» (ποκ. 2,21).
ξιοποιήσατέ την, κολουθοντες
τόν τρόπο, πού προτείνει
πόστολος Παλος:
«Γρηγορε
τε, στήκετε ν τ πίστει,
νδρίζεσθε, κραταιοσθε,
πάντα
μν ν γάπ γινέσθω»
«
γρυπνετε, μείνετε στέρεοι στήν πίστη,
νά ε
στε γενναοι καί δυνατοί,
λες τίς πράξεις σας, νά τίς κάνετε μέ γάπη» ( Α’ Κορ. 16,13).

Ε
χομαι τό παρόν τος, 
τόν ε
λογημένον ατόν δρόμο νά κολουθήσετε,
καί 
χρόνος  σας θά γίνει, γιά σς καί τίς οκογένειές σας,
σωτήριον
τος Χριστο.


  πίσκοπός Σας  καί  Ποιμενάρχης  Σας.

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


 

†  Ο    ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  και  ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ 
   Α΄
            π. Αντώνιος Χρήστου
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ