Δ.Σ ΓΛΥΦΆΔΑΣ Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση


Δ.Σ ΓΛΥΦΆΔΑΣ Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
         την   29η   Φεβρουαρίου 2012,  ημέρα  Tετάρτη  και ώρα  8.00 μ.μ.
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 342.365,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Δ΄ Κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

2.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 61.040,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011 για συντήρηση – επισκευή των σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

3.  Αποδοχή , κατανομή και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.176,00 € στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπ/σης , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από τους Κ.Α.Π. για υλοποίηση του προγράμματος «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» .


4.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

5.  Υποστήριξη του Δήμου Γλυφάδας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Υπόγειου χώρου στάθμευσης με τη μέθοδο ΣΔΙΤ»

6.  Κατανομή και διάθεση (ψήφιση) 85.668,50 € στις Σχολικές Επιτροπές , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την κατανομή Κ.Α.Π. έτους 2011 , για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (Δ΄Κατανομή 2011) των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

7.  Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης σχολικού έτους 2012 – 2013.

8.  Διαγραφή χρεών συνολικού ποσού 462.970,53 € βεβαιωθέντων κατά τα έτη 1987 έως και 2004. 

9.  Αίτημα για διαγραφή δαπάνης κατασκευής διακλάδωσης (σύνδεσης με αγωγό) ακινήτου επί της οδού Ασκληπιού 29.

10.   Έγκριση της με αρ. 4/2012 απόφασης του Δ.Σ. της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» που αφορά «Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για το οικονομικό έτος 2012»

11.   Επί εγγράφου του Δημάρχου για αντικατάσταση του θανόντος δημοτικού συμβούλου Οδυσσέα Παπαδόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.»

12.   Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων για το έτος 2012.

13.   Λήψη απόφασης επί του από 20.2.2012 πρακτικού της Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων ως αχρήστων προς καταστροφή τους.

14.   Επί αιτήματος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου ΚΕΑΣ για παραχώρηση μεταχειρισμένων προβλητών,  από το Δήμο μας.

15.   Επί αιτήματος του Δήμου Κύθνου για παραχώρηση ξύλινων προβλητών στο Λιμάνι Λουτρών Κύθνου , από το Δήμο μας.

16.   Επί αιτήματος του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας για παραχώρηση μιας πλωτής εξέδρας , από το Δήμο μας.

17.   Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 19763/6.5.2011 ένστασης κατά της με αρ. 375/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 639 και τον χαρακτηρισμό του ως σχολικού, μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής.

Λήψη απόφασης για κήρυξη έκπτωτου του ανάδοχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και αναγόμωση παλαιών»

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ