Ο Δήμος Ηλιούπολης προχωρεί στη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η    .).
            Το Κ.Η.Φ.Η. είναι Μονάδα Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων ατόμων, μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, είτε λόγω εργασιακής απασχόλησης, είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας, αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που απαιτείται.
Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, χωρίς την απομάκρυνσή τους από  το φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του συγγενικού τους περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να εξυπηρετήσει 30 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις εγγραφής στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210 9970009, 10.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1.      Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντός του που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.
2.      Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου.
3.      Για τα άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος του ηλικιωμένου απαιτούνται εναλλακτικά:
·         Είτε αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους, από όπου να προκύπτει η χαμηλή εισοδηματική του κατάσταση.  Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.
·         Είτε γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του
·         Είτε βεβαίωση απασχόλησης από τον εργοδότη του.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σήμανση αυτού του μηνύματος Κοπή Βασιλόπιτας Κατηχητών της Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. και 1η Σύναξη για το έτος 2013.

Τρόφιμα που δεν χαλανε