Διοργανωση Αιμοδοσίας από την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδα

ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ  Σ 

  ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,   ΒΟΥΛΑΣ ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ    κ΄   ΒΑΡΗΣ
_______________________________
Πρός
τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα  τς καθ’ μς ερς Μητροπόλεως


                    γαπητοί δελφοί,

              Μέ τήν παροσα ασθανόμεθα τήν νάγκην τς ν Χριστ πικοινωνίας μαζί σας, διά νά σς κάνουμε κοινωνούς τς πιτακτικς νάγκης, τν σθενούντων δελφν μας σέ αμα.
   Εναι γεγονός, τι σέ καθημερινή βάση λα τά Μ.Μ.Ε. μς κατακλύζουν μέ χιλιάδες διαφημίσεις. Καμμιά μως π’ ατές δέν ναφέρεται στήν γάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο καί στή στήριξή του, τήν θική καί σωματική.

   μως μες ο Χριστιανοί γνωρίζουμε, τι πάρχει κάποιος πού νοιάζεται γιά λους καί διαίτερα γιά κείνους πού πάσχουν. Κι ατός εναι μέγας αμοδότης το κόσμου Χριστός.
   Ατός χυσε τό τίμιο καί γιο αμά Του πέρ τς το κόσμου ζως καί σωτηρίας. Ατός χυσε τό αμά Του πάνω στόν Τίμιο Σταυρό, γιά νά σωθε αμορραγοσα πνευματικά νθρωπότητα. Ατός μέ τήν αματηρή θυσία Του γινε τό φωτεινό παράδειγμα, γιά τήν πίγεια  πορεία  μας καί ζωή.
  μες ο φίλοι Του, ο πιστοί Του, τά Μέλη τς γίας Του κκλησίας θά πιτρέψουμε στόν αυτό μας νά διαφορήσει στήν νάγκη το μιθανος  συνανθρώπου μας, ποος περιμένει νά το συμπαρασταθομε, πως καλός Σαμαρείτης;
   φωνή Του πό τό βάθος το χρόνου πρέπει ν’ ντηχε στ’ατιά μας, « φ’ σον ποιήσατε νί τούτων τν δελφν μου τν λαχίστων, μοί ποιήσατε ».
   ν λοιπόν κάθε πιστός εναι μία μαρτυρία Χριστο πάνω στή γ θά πιτρέψει στόν αυτό του τήν πάθεια καί τήν διαφορία, γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, ποος πό τό κρεββάτι το πόνου τόν καλε σέ βοήθεια; 
   Εναι καιρός, δελφοί μου, ατό πού χουμε μέσα μας, τήν πίστη μας στό Χριστό, νά τήν κφράσουμε μέ ργα. Κι να σπουδαο ργο, γιά τούς δυναμένους πό 18 ως 60 τν δελφούς, νδρες καί γυνακες, εναι συμμετοχή καί προσφορά λίγου αματος, γιά νά σωθε πάσχων συνάνθρωπός μας. 
  ερά Μητρόπολις μας στά χνάρια τά πνευματικά, το Χριστο καί τν γίων μας καί σέ συνεργασία μέ τούς ερούς Ναούς της σς καλε τήν Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012 καί πό ρας 10:30 ως 13.00 στόν ερό Καθεδρικό Ναό τν γίων Κωνσταντίνου καί λένης Γλυφάδας  νά δστε λίγο πό τό αμά σας.   
               Δίνοντας λίγο πό τό πολύτιμο αμά μας, δείχνουμε μέ ργα κι χι μέ λόγια, τι Χριστός μας εναι γιά τά καλά θρονιασμένος στίς καρδιές μας. 
              λτε τήν Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012 νά πιβεβαιώσουμε τήν ριστη σχέση μας μέ τόν Αμοδότη Χριστό καί νά δώσουμε χερα βοηθείας, χαρά καί ζωή σ’ σους χουν νάγκη.    
Μέ τήν βεβαιότητα, τι θά κτιμηθε δεόντως πό τούς Χριστιανούς τς Τοπικς κκλησίας πρωτοβουλία ατή τς ερς Μητροπόλεως καί τν ερν Ναν, περιμένουμε τήν θρόα προσέλευση σας, γιά τήν νίσχυση τς Τράπεζας Αματος, ποία κατά τό παρελθόν διάστημα προσέφερε στούς χοντας νάγκη κατοντάδες μονάδες αματος.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ