Ηλιούπολη: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Χριστιανικού Κοπτορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου            Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 10.9.2012 αίτημα του Χριστιανικού Κοπτορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «…Όπως σας έχουμε ενημερώσει στην τελευταία μας συνάντηση για την νέα παραχώρηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για την εγκατάσταση κοπτορθόδοξου ναού στα ΑΒΚ 1920 και 1921 Δημοτικά ακίνητα μέχρι 31.12.2013. Επίσης γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για εμάς τους κόπτες και πόσο αγώνα έχουμε κάνει για την υλοποίησή του, Είμαστε στα τελευταία στάδια για την έκδοση της άδειας οικοδομής λόγω του ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όπως γνωρίζετε ήταν πολλά και διάφορα…»

            Ακολούθως  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 4056/31.7.2012 Απόφαση της  Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου με την οποία γίνεται τροποποίηση όρου παραχωρητηρίου χρήσης των δημοσίων κτημάτων με ΑΒΚ 1920 και 1921 για την εγκατάσταση Κοπτορθόδοξου Ναού , τονίζοντας ότι είναι τουλάχιστον ανεξήγητη η σπουδή  της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει με τόση ευχέρεια αυτόν τον χώρο, την στιγμή που δεν ικανοποιούνται ανάλογα αιτήματα του Δήμου μας για την κάλυψη βασικών λειτουργιών της πόλης μας.. Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε θρησκείας και κάθε δόγματος να επιδιώκει και να διεκδικεί την ικανοποίηση των στεγαστικών της αναγκών, στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, δεν συμφωνεί όμως με την παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου σε μία τόσο επιβαρυμένη και πυκνοδομημένη περιοχή του Δήμου μας.
            Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι τόνισαν την αντίθεσή τους για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου και πρότειναν την σύγκλιση Λαϊκής Συνέλευσης την ερχόμενη Κυριακή 30.9.2012 και ώρα 10.00 στον χώρο του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την αντίθεσή μας αυτή. Ο Δήμος μας μέσω του Δημάρχου και των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων θα παραστεί τόσο στα συναρμόδια υπουργεία , όσο και στην ΕΤΑΔ προκειμένου να ζητήσει την ανάκληση της σχετικής απόφασής της.
            Ακολούθως τον λόγο έλαβαν και εκπρόσωποι κατοίκων της περιοχής οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να παραχωρηθεί ένας δημόσιος χώρος πρασίνου σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.
             
                               Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 και 202  του Ν. 3852/2010, το  Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
                                          Ομόφωνα αποφασίζει
Στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών αναγνωρίζουμε το δικαίωμα κάθε θρησκείας και κάθε δόγματος να επιδιώκουν  και να διεκδικούν την ικανοποίηση των στεγαστικών τους αναγκών.
Παρόλ’ αυτά  δηλώνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παραχώρηση του  χώρου που βρίσκεται επί των οδών Λυσίου και Ιπποκράτους, στην Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία, προκειμένου να κατασκευαστεί Πνευματικό Κέντρο, γιατί βρίσκεται  σε μία πυκνοδομημένη και ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή.
Παράλληλα επισημαίνουμε την ανεξήγητη σπουδή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) να  παραχωρήσει με τόση ευχέρεια αυτό τον χώρο, την στιγμή που δεν ικανοποιούνται ανάλογα αιτήματα του Δήμου μας για την κάλυψη βασικών λειτουργιών της πόλης .
Καλούμε λοιπόν την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου στην άμεση ανάκληση των εν  λόγω παραχωρητηρίων και δηλώνουμε ότι θα περιφρουρήσουμε τον χώρο αυτό από κοινού με τους κατοίκους, ώστε αυτός να παραμείνει χώρος πρασίνου ως έχει σήμερα.
Για τον παραπάνω λόγο και σκοπό , πέρα από τις αυτονόητες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, ορίζουμε την σύγκλιση Λαϊκής Συνέλευσης την ερχόμενη Κυριακή 30.9.2012 και ώρα 10.00 στον χώρο του παρακείμενου 10ου Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι η θέση μας αυτή εδράζεται στην βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας αν όχι του συνόλου των κατοίκων της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε κάθε εμπλεκόμενο στην παραχώρηση αυτή στα συναρμόδια υπουργεία, και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 308/2012 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ               Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ     
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.9.2012

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σήμανση αυτού του μηνύματος Κοπή Βασιλόπιτας Κατηχητών της Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. και 1η Σύναξη για το έτος 2013.

Τρόφιμα που δεν χαλανε