Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίαά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (77) ατόμων για το Δήμο Γλυφάδας

 

        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
                         Πληροφορίες: Δημήτρης Χιλέλης                                                                                                                                                                             Τηλ.: 213 20 25 381 - Fax: 210 89 42 140
                E-mail: grafeio.typou@glyfada.gr
 

 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (77) ατόμων για το Δήμο Γλυφάδας και για το Νότιο τομέα Αττικής, για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η AMKE «ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (77) ατόμων για το Δήμο Γλυφάδας και για το Νότιο τομέα Αττικής, για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν άνεργοι με τις  ακόλουθες ειδικότητες σε ενέργειες κοινωφελούς χαρακτήρα:
                  ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
Ψυχολόγοι (ΠΕ )
1
Οικονομολόγος- Λογιστής(ΠΕ ή ΤΕ)
1
Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ)
2
Γραμματέας(ΔΕ)
1
Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
2
Δασοπόνοι (TΕ)-Δασολόγοι (ΠΕ)
3
Φυσικοθεραπευτές TE
2
Εργάτες (ΥΕ)
45
Κοινωνικοί Φροντιστές (ΔΕ)
6


Καθαριστές- Οικιακοί βοηθοί (ΥΕ)
12


Οικονομολόγοι  (ΠΕ ή ΤΕ)
1


Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις (ΠΕ ή ΤΕ)
1Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 5-10-12 έως 15-10-12

Καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικαιούχου στη διεύθυνση:
            α) 3η Σεπτεμβρίου 69,  ΤΚ 10433 2ος όροφος ,  Αθήνα, από Δευτ. έως Παρασκ. 09.00-14.00
β) Στο Δημαρχείο Γλυφάδας  Άλσους 15 (ισόγειο) Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή και ώρες 11.00-14.00
γ) Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντάς τη στην κ. Μαρία Χατζή για την Ηράκλεια Ενωση Αττικής Ταχ. Θυρίδα   Τ. Θ. 70063 ΓΛΥΦΑΔΑ 16601 (Για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών). Τηλ. Επικοινωνίας  2109626605, 6909419032.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:  α) στα γραφεία του Δήμου Γλυφάδας, 4ος όροφος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας glyfada.gr  β)στα γραφεία εξυπηρέτησης του δικαιούχου, γ) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www. herakleia-att.gr), δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), και ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων à Διαγωνισμοί Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Πληροφορίες: Β. Παλιούρας – τηλ. 213 2025 395, 396

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ