ΓΛΥΦΆΔΑ ομόφωνο ΨΗΦΙΣΜΑ για τα Νέα Μέτρα του Ν. 4093/2012 που πλήττουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αριθμός απόφασης 292/2012).Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας κατά τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2012  έλαβε 

ΨΗΦΙΣΜΑ
                               
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας
1.     Εκφράζει την αντίθεσή του στην υλοποίηση του Ν. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016) που προβλέπει την κατάργηση οργανικών θέσεων και τη διαθεσιμότητα του προσωπικού.
2.    Εγκρίνει τη μη αποστολή στοιχείων για τις καταργούμενες οργανικές θέσεις και αντιγράφων των ατομικών διοικητικών πράξεων σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτές τις θέσεις.
3.    Εγκρίνει  την ανάληψη της ευθύνης για τη μη αποστολή των παραπάνω στοιχείων καθώς και την κάλυψη της τυχόν ευθύνης των υπηρεσιακών παραγόντων.
4.    Ζητά η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μπορεί να εξακολουθήσει αυτάρκης και ικανή να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ