Ανακοίνωση -απάντηση του Μητροπολίτη κ. Παυλου για το νεκροταφειο και τις βολες που δέχεται

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΑΡΗΣ
                                  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mailimgl@otenet.grἈριθμ. Πρωτ. 1248                             Ἐν Βούλᾳ τῇ   3ῃ  Δεκεμβρίου  2012


ΔΗΛΩΣΙΣ

Ἐπειδή ὑπάρχουν «πιστοί», οἱ ὁποῖοι μέ ἐπικρίνουν, διά τήν ἐκ μέρους μου ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τοῦ Νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας, δηλώνω τά ἀκόλουθα.
Ἀντιπαρέρχομαι χαρακτηρισμούς, πού μοῦ ἀποδίδουν καί κρίσεις πού ἐκφράζουν, ἐνέργειες ἁπτόμενες καί ποινικό κολασμό.
Ἡ θέσις, τό σχῆμά καί ἡ ἰδιότης μου ὡς Μοναχοῦ, μέ ὁδηγοῦν εἰς ἔκφραση συγχωρήσεως πρός πάντας, ὅπως τό παράδειγμα καί ἡ διδαχή τοῦ Κυρίου μας καί τῶν στρατευμένων Ἁγίων μας, προσπαθῶντας πάντοτε νά εἶμαι συνεπής στά ὅσα λέγει τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
Ἔχω ὅμως καθῆκον καί ὑποχρέωση νά ἐνημερώσω τούς πιστούς, γιά τήν διακονίαν μου, ὡς Ἐπισκόπου, νά ἐνταφιάσω νεκρούς διατηρουμένους, ἀπό μακροῦ χρόνου εἰς τά ψυγεῖα, ἐλλείψει χώρου εἰς τό «νόμιμο» Κοιμητήριο.
Ἡ κατάστασις εἰς τό Δημοτικό Κοιμητήριο Γλυφάδας εἶναι γνωστή σέ ὅλους καί παρέλκουν τά σχόλια.
Ἡ ἀνάγκη ταφῆς ὑπερακοντίζει κάθε ὑποχρέωση ἀναμονῆς ἀποτελεσμάτων τῆς νομιμότητος, πού ἐπικαλοῦνται οἱ ἐπικριτές μου. Ἄλλωστε ἡ ἐπί 30ετία καί πλέον ἀναμονή, οὐδέν ἀποτέλεσμα ἀπέδωσε καί οἱ νεκροί δυστυχῶς δέν ἀναμένουν.
Ἀγαπῶ καί ἐκτιμῶ ὑπερβολικά τό ποίμνιό μου, χωρίς διακρίσεις καί ἡ καρδιά μου τούς χωράει ὅλους. Συναισθάνομαι τά λάθη μου καί τά ἀναγνωρίζω καί ζητῶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Ἐνθρονίσεως μου, 1η Δεκεμβρίου 2002 καί μέχρι σήμερα, πού πέρασαν 10 ἔτη, Θείᾳ Χάριτι, ἐτόνισα καί ζητῶ τήν συνεργασίαν ὅλων ἀνεξαιρέτως καί τίς ὑποδείξεις ὅλων καί προσπαθῶ συλλογικά νά ὑλοποιῶ τίς ἀποφάσεις, πρός ὄφελος πνευματικό, γιά τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα σέ ποικίλες καί ἐνίοτε ἀνυπέρβλητες δυσκολίες.
Εὔχομαι σέ ὅλους, Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα, μέ Χριστόν καί εὐλογημένον τό Νέον ἔτος, παρά τοῦ Γεννηθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ μας.

Ο   ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  ΣΑΣ
†    Ο     ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ὁ  Α΄

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ