Γλυφάδα:Σημερα Δημοτικο Συβουλιο στον Δημο Γλυφάδας

Σας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την   23η Ιανουαρίου 2013,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο μας.

2.    Λήψη απόφασης για ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο μας.

3.    Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.

4.    Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου μας.

5.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και ενός ή δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6.    Επί αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Φώτη Μπενέτου από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» (127/11 ΑΔΣ).

7.    Ορισμός Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ».

8.    Ορισμός ενός  (1) δημοτικού  συμβούλου  με τον αναπληρωτή  του ως μέλους  της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων για την απόδοση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.


9.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων έτους 2013

10.  Έγκριση πρακτικού περί διάθεσης θέσεων, σύμφωνα με τον πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων με αρ. πρωτ. 42254 από 1.9. 2011.

11.  Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων-Πρακτικών της συνεδρίασης στις 18.12.2012 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2012.

12.  Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών του πρ/σμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

13.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 54.500,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

14.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 24.170,72 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή του υπολοίπου της Α΄ δόσης 2013 άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 – 53 Α΄ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων-έργων, που θα χρηματοδοτηθούν.

15.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.300,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία έτους 2012 για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας) και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

16.  Χορήγηση άδειας εσκαφής.

17.  Επί της με αρ. πρωτ. 2764/17.1.2013 αίτησης της κ. Δημητριάδη Αναστ. για κοπή δέντρου επί της οδού Φιλαδελφείας 16.

18.  Επί της με αρ. πρωτ. 2758/17.1.2013 αίτησης του κ. Λιάτση Γεωργ.  για κοπή δέντρου επί της οδού Ιθάκης 146.

19.  Επί της με αρ. πρωτ. 2757/17.1.2013 αίτησης του κ. Βουλισμά Χρ. για κοπή δέντρου επί της οδού Μυστρά 28.

20.  Επί της με αρ. πρωτ. 3155/18.1.2013 αίτησης-ένστασης των εκπροσώπων των επιχειρήσεων «AQUA SOUTH Ε.Π.Ε.», «Μ.ΚΟΤΖΑΜΠΑΛΤΙΡΗΣ-Α. ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε.», «ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» και «Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναφορικά με κατάληψη κοινόχρηστου δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γιαννιτσοπούλου.

21.  Επί της με αρ. πρωτ. 2649/16.1.2013 αίτησης του κ. Δημητρίου Μουτάφη για παράταση παραχώρησης χρήσης για το παγοδρόμιο στο ΔΑΚ Γλυφάδας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΟΝ .

WHO IS WHO:ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ