Δήμος ΗλιούποληςΔωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. έτους 2013»
Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης    «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. έτους 2013»

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα
άτομα ή οικογένειες με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ως κάτωθι:
1.Για το άπορο άτομο ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €
2. Για οικογένεια με 2 μέλη μέχρι και 10.700€
3. Για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι και 11.520€
4. Για οικογένεια με 4 μέλη μέχρι και 14.400€
5. Για οικογένεια με 5 μέλη μέχρι και 17.280€
6. Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 3 το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€
7. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€.

Δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι :
1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής. Υπάρχει τυποποιημένη αίτηση στο Δημαρχείο Ηλιούπολης. (Γραφείο Υποδοχής Κοινωνικής Μέριμνας). Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους το ΑΦΜ του αιτούντος και συζύγου.
2. Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου Ταυτότητας.
3. Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 1η Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013  στο Γραφείο Υποδοχής της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Υγείας Σοφοκλή Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαπα τηλ. 210 9970055.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ