ΓΛΥΦΑΔΑ:ση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 
Η Α.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
με συμμετέχοντες το Δήμο Γλυφάδας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθ
ηνών - ΕΒΕΑ, την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη ΕΠΕΚΣΑ και τις εταιρείες Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης Α.Ε.
 
καλεί
τους δημότες / κατοίκους του Δήμου Γλυφάδας  που είναι άνεργοι και εντάσσονται στις εξής ομάδες:
 
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών Σχολών) που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά την 02/01/2011, δεν έχουν ξεπεράσει το 34ο έτος της ηλικίας τους ως την ημερομηνία της έναρξης επιτηδεύματος και το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 € για το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.
1.     
Αριθμός ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης: 60
 
Στόχος του Έργου
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους και η επέκταση δραστηριοτήτων για τους νέους επιστήμονες.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης (διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών) ή/και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας & Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2132025395-6 & 2106985820 - Δημαρχείο, Άλσους 15, Γλυφάδα, στο Ισόγειο, καθημερινά 10:00-14:00
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ