ΟΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ . . . . ΚΑΙ Η ΑΛΓΕΙΝΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο ΥΠολλά είναι τα συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κανείς από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/5/10 με θέμα την πρόταση των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για την προστασία του βουνού και την κάλυψη ζωτικών αναγκών της πόλης. Αναλυ-τικά είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο δελτίο μας, αλλά επανερχόμαστε διότι αφ’ ενός μεν «τροποποιήθηκε» η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφετέρου γιατί ο κ. Γ. Φιλό-πουλος έδωσε συνέχεια στις ειρωνείες και τα υπονοούμενα σε βάρος της κίνησής μας και των στελεχών της με επιστολή του στον τύπο.
Από τη μία λοιπόν είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πολύ έγκαιρα (5/3/10) κατατεθειμένη μελέτη – πρόταση των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για τα θέματα στο βουνό, καθώς και πολυσέλιδο υπόμνημα και από την άλλη την πρόχειρη τοποθέτη-ση των άλλων παρατάξεων, χωρίς επεξεργασμένες θέσεις και με προτάσεις προς ψήφιση που γράφονταν επί τόπου σε χαρτάκια και σκοπό είχαν να χαϊδέψουν τα αυτιά των παρευρισκομένων.
Στην ομιλία του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Φιλόπουλος, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε το προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης ως «μπούρδες - μπούρδες», μίλησε για «βολεμένους», που με «κοινωνική σκληρότητα» θέλουν να πετάξουν «στο πυρ το εξώτερον» τους ανθρώπους των εκτός σχεδίου περιοχών, αντιπαραθέτοντας αυτή τη στάση με την «μεγάλη ευαισθησία» που δείξαμε, κατά την κρίση του, στο να διαθέσει ο Δήμος 5,5 εκατ.€ για την κατασκευή δρόμων «αβέβαιης σκοπιμότητας» όπως την χαρα-κτήρισε. Στη συνέχεια έκανε προτάσεις που κυρίως εστίαζαν στη διευκόλυνση των εντάξε-ων στο σχέδιο, ακόμα και με αμφισβήτηση της ομόφωνης απόφασης της Μεικτής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το δημόσιο και δασικό χαρακτήρα του βουνού και πο-λύ λίγο στα θέματα της πόλης.
Οι προτάσεις αυτές υπερψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια όμως «τροποποιήθηκαν» κατά την καθαρογραφή και μάλιστα προς το δυσμενέστερο ως προς την προστασία του βουνού. Για παράδειγμα, ο κ. Γ. Φιλόπουλος:
• Στο Δημοτικό Συμβούλιο μίλησε για «κοινωνική προστασία των κατοίκων και των θυλάκων», ενώ στην καθαρογραφή αυτό μετατράπηκε σε «νομοθετική κατοχύρωση των ιδιοκτησιών των θυλάκων».
• Για την Β’ ζώνη στο Δημοτικό Συμβούλιο πρότεινε «να παραμείνει στα όρια της Γλυφάδας ως έχει και να μην επεκταθεί η Α’ ζώνη» και στην καθαρογραφή γράφηκε «τη διατήρηση της Β’ ζώνης στα όρια της Γλυφάδας και τη μετατόπισή της ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο οι κατοικημένες περιοχές».
• Πρότεινε επίσης «να αρθεί η αρτιότητα των 40 στρεμ στη Β’ ζώνη Υμηττού», κάτι που στην καθαρογραφή δεν γράφτηκε.
Με παρέμβασή μας βέβαια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δέχθηκε να κάνει ορθή επανάληψη και να γραφτεί ακριβώς αυτό που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Γ. Φιλόπουλος όμως, επανήλθε στο θέμα με επιστολή του στον Τύπο που έχει τίτλο «Ναι υπό όρους στο Π.Δ. για τον Υμηττό».
Εδώ επαναλαμβάνει πολλά από αυτά που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με κάποια προσπάθεια να γίνει πιο σαφής για τα προβλήματα της πόλης και να φανεί πιο θετικός α-πέναντι στο προς τροποποίηση Π.Δ. Δεν μιλάει για επέκταση της ζώνης Β’ εντός της Α’ και τη «νομική κατοχύρωση των ιδιοκτησιών» την ονομάζει «νομοθετική ρύθμιση των μι-κροϊδιοκτητών». Επίσης ζητάει να γίνουν δεκτές όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-βουλίου από το 1986 που μιλούν για εντάξεις στο σχέδιο και βέβαια επιχαίρει που οι προ-τάσεις του υπερψηφίστηκαν, ενώ αποδοκιμάστηκαν αυτές των κ.κ. Α. Λυγνού και Δ. Χα-ρίση Μπίλια. Τέλος ισχυρίζεται ότι έκανε «αλγεινή εντύπωση στους παρισταμένους η υ-πογραφή της πρότασης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και από υπάλληλο του Δήμου που τον κατηγόρησαν ότι έπρεπε αυτές να τις κάνει στην πολιτική ηγεσία του Δήμου».
Με βάση τα παραπάνω, τις αντιφάσεις και αλλαγές τοποθέτησης, εύλογα δημιουρ-γούνται στον καθένα κ. Φιλόπουλε πολλά ερωτήματα:
1. Αφού το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό το χαρακτηρίσατε «Μπούρδες - μπούρδες» στο Δημοτικό Συμβούλιο, το «ΝΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ» στην επιστολή σας προς τον Τύπο σημαίνει ΝΑΙ στις «Μπούρδες»;
2. Η σημερινή Β’ ζώνη πρέπει να παραμείνει ως έχει, όπως είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και γράψατε στην επιστολή σας ή να επεκταθεί εις βάρος της Α’ ζώνης ώστε να ενταχθούν όλα τα οικόπεδα στο σχέδιο, όπως φροντίσατε να γραφτεί στην «τροποποιη-μένη» απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;
3. Η αποδοχή του πορίσματος της Μικτής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που επιλύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς υπέρ του Δημοσίου πρέπει :
Να λαμβάνει «ειδική πρόνοια για την κοινωνική προστασία των κατοίκων και των θυλάκων» όπως είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο;
Να προβλέπει τη «νομοθετική κατοχύρωση των ιδιοκτησιών των θυλάκων του Υμηττού» όπως γράψατε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου; ή
Να προβλέπει την «ταυτόχρονη νομοθετική ρύθμιση των μικροϊδιοκτητών που κατοικούν στους θύλακες του Υμηττού» όπως γράφετε στην επιστολή σας προς τον Τύπο;
Ως νομικός που είστε, αντιλαμβάνεστε νομίζουμε την τεράστια διαφορά που έχουν με-ταξύ τους οι τρεις αυτές προτάσεις!
4. Από πότε «βολεμένοι» όπως είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι όσοι έχτισαν το σπίτι τους εντός σχεδίου και το χρυσοπλήρωσαν;
Είναι αμάρτημα που θέλουν την πόλη τους με όρια και το βουνό τους δάσος για να ανασάνουν;
Η φωνή των δεκάδων χιλιάδων αυτών συμπολιτών μας δεν μετράει;
5. Στο βουνό υπάρχουν μόνο μικροϊδιοκτήτες που πρέπει κανείς να δείξει κατανόηση;
Δεν υπάρχουν καταπατητές, μεγάλα συμφέροντα, παραδικαστικά κυκλώματα και μεσίτες που καραδοκούν για να πλουτίσουν;
Η στάση απέναντι σε αυτούς, όπως είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι «κοινω-νική σκληρότητα»;
Τότε η δική σας στάση απέναντί τους τι είναι;
Γιατί δεν είδαμε σε καμία από τις τοποθετήσεις σας να αναφέρεστε σ’ αυτούς ή να κά-νετε κάποιο διαχωρισμό.
6. Εμείς πράγματι δείχνουμε μεγάλη ευαισθησία στο να γίνουν έργα στην πόλη. Εσείς νομίζετε ότι δεν πρέπει;
Πάντως οι δημότες στα Gallops που γίνονται τελευταία φαίνεται πως συμφωνούν μαζί μας και το πρόβλημα της κακής κατάστασης των δρόμων το θεωρούν το υπ’ αριθ. 2 μετά την καθαριότητα.
7. Γιατί έκανε «αλγεινή εντύπωση» που ένας εργαζόμενος στη Τεχνική Υπηρεσία συνυπέγραψε εθελοντικά μαζί με άλλους επιστήμονες την μελέτη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ; Δεν έχει το δικαίωμα; Δεν είναι κατοχυρωμένη η δυνατότητά του να συμμε-τέχει στα κοινά; Δεν είναι πολίτης αυτής της χώρας; Ή μήπως το δικαίωμα δεν το έχει ο συγκεκριμένος υπάλληλος;
Από που βγάζετε το συμπέρασμα ότι τη γνώμη του δεν την είπε στη Δημοτική Αρχή; Δεν γνωρίζετε, αν και ο παλαιότερος (μετά τον κ. Παραγιό) Δημοτικός Σύμβουλος, όπως δηλώσατε, ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει εγγράφως διατυπώσει τις θέσεις της για το βουνό σε Δημοτική Αρχή της οποίας ήσασταν στέλεχος και οι οποίες είναι αντίθετες με τις απόψεις που εκφράζετε εσείς και η παρούσα Δημοτική Αρχή;
8. Κι αν έκανε «αλγεινή εντύπωση» που ο υπάλληλος αυτός υπέγραψε αφιλοκερ-δώς μία μελέτη, εσείς που χρηματίσατε τόσα χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος, τι εντύπωση κάνατε που για δύο και πλέον χρόνια συνεργαστήκατε επ’ αμοιβή για τις νομικές σας υπηρεσίες στο Δήμο, για να παραιτηθείτε στη συνέχεια, ώστε να ξαναγίνετε Δημοτικός Σύμβουλος;
Κύριε Φιλόπουλε, ορισμένα πράγματα δεν είναι τυχαία.
Ούτε και το γεγονός ότι συχνά πριν τις δημοτικές εκλογές δηλώνετε και παρα-μένετε υποψήφιος «Υποψήφιος Δήμαρχος»!Με εκτίμηση
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό