Δελτιο Τυπου Ανοιχτών Οριζόντων για την απαλοτρίωση οικοπέδων


κ. Δήμαρχε
"Όπως γνωρίζετε το 12ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, με την Α407/2010 απόφασή του, κάνει δεκτή την προσφυγή των ιδιοκτητών σχετικά με την άρση της επιβλη-θείσας απαλλοτρίωσης σε δύο ακίνητα που βρίσκονται στα Οικοδομικά Τετράγωνα 464 και 477 του Δήμου μας, περιοχής Καρβελά, εμβαδού 3.600 μ2 αντίστοιχα (συνολικά 7.200μ2)
Η Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών με το υπ. Αριθ. 7135/7-6-10 έγγραφό της, που πρωτοκολήθηκε στο Δήμο στις 9/6/10 με αριθ. Πρωτ. 27168, σας κοι-νοποιεί όλα τα σχετικά και παρακαλεί για τις εντός διμήνου προθεσμίας σχετικές ενέργειες για τυχόν επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου ρυμοτομι-κού σχεδίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επειδή στην πολύ μεγάλης έκτασης περιοχή Καρβελά τα Ο.Τ. 464 και 477 είναι οι μό-νοι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν, άρα επιβάλλεται για λόγους σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης ο επαναχαρακτηρισμός τους σε κοινόχρηστους χώρους"

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό