Ηλουπολη:Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

Δελτίο Τύπου
Ο Δήμος Ηλιούπολης μαζί με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚΝΑ), συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE - Περιβάλλον με θέμα τη Συμμαχία των Δήμων για την Προστασία των Δασών. Ο πρωτότυπος τίτλος του έργου είναι "Local Authorities for Forest Fire Prevention" και το ακρωνύμιο "Forest Cities".
Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα πρόγραμμα με υψηλά ποιοτικά στάνταρ και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, που χρηματοδοτεί κυρίως προτάσεις καινοτομικού χαρακτήρα, εστιάζοντας σε αυτές που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη καλών πρακτικών σε ζητήματα προστασίας του Περιβάλλοντος.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα να μελετηθούν διεξοδικά το τι προβλέπεται στον τομέα της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης στις άλλες χώρες του ευρωμεσογειακού νότου (Ιταλία, Ισπανία, Ν. Γαλλία, Πορτογαλία και Κύπρο) αναφορικά με τη δράση και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) των εν λόγο χωρών, και ποιες από αυτές μπορούν, δημιουργικά να εφαρμοστούν στη χώρα μας, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την ενδεχόμενη βελτίωση του.
Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Δήμων που θα προωθήσει τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης, την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης, την ενίσχυση του εθελοντισμού για την προστασία των δασών. Μέσα από το δίκτυο αυτό θα ενισχυθεί ο ρόλος των Δήμων στη πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ενώ η ανάπτυξη ενός απλοποιημένου πληροφοριακού συστήματος θα προσφέρει τη δυνατότητα της δυναμικής αποτίμησης και πρόληψης των πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο μέσω της παρατήρησης μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων.
Τέλος, έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων, καλών πρακτικών και εμπειριών (e-forum) στην διεύθυνση www.forestcities.gr, ενώ επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί ένα πιλοτικό σύστημα τηλεματικής, που θα αφορά την πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο, με βάση τις καιρικές και τις γεωμορφολογικές συνθήκες, σύστημα που θα τοποθετηθεί στον Υμηττό (Δήμος Ηλιούπολης).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό