Δήμος Ελληνκου:Δημοτικο Συμβουλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 8η Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 7.00΄ μ.μ θα πραγματοποιηθεί δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελληνικού (που βρίσκεται στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης),με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Καταβολή ποσού 1.058,68 € στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ελληνικού”, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010.
2. Λήψη απόφασης για μερική απόδοση των παρακρατηθέντων επιχορηγήσεων από το Δήμο, στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ελληνικού”.
3. Γνωμοδότηση για την με αρ. 16/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Ωδείο Ελληνικού” με θέμα: “Έγκριση οικονομικού απολογισμού οικ. έτους 2009”.
4. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
5. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.
6. Έγκριση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών.
7. Αντικατάσταση μέλους της 8ης Σχολικής Επιτροπής.
8. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων κατοίκων του Δήμου.
9. Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου από πρόστιμα Κ.Ο.Κ..
10. Λήψη απόφασης επί προτάσεως της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για διαγραφή χρεών.
11. Αίτημα της κας Σίσκου Βαρβάρας, για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
12. Αίτημα του κ. Ζωγόπουλου Γεωργίου, για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
13. Αίτημα της κας Προβατά Παναγιώτας, για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
14. Αίτημα της κας Λιούπρα Αρετής, για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
15. Αίτημα της εταιρείας “Δ. Ράπτης - Κ. Κάβουρας Ο.Ε.”, για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
16. Ορισμός προστίμου στην εταιρεία «ΚARTING CENTER» για την παράνομη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών κατασκευών για το έτος 2010.
17. Ορισμός προστίμου στην εταιρεία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΚΛΑΜΠ» για την παράνομη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών κατασκευών για το έτος 2010.
18. Ορισμός προστίμου στην εταιρεία ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» για παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών κατασκευών για το έτος 2010.
19. Ορισμός προστίμου στην εταιρεία ROMIN AE ‘ROMEO’ για παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση δύο διαφημιστικών κατασκευών για το έτος 2010.
20. Ορισμός προστίμου για την εταιρεία ΓΕΩΡΓΑ ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ (διακριτικός τίτλος - SIGN NEW MEDIA ADVERTISING) για παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (ρολόγια) για το έτος 2010.
21. Ορισμός προστίμου για την εταιρεία CLEAR MEDIA AE για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών σε στέγες για το έτος 2010.
22. Ορισμός προστίμου για την εταιρεία CLEAR MEDIA AE για παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών 2010.
23. Ορισμός προστίμου για την εταιρεία MASTER OUTDOOR για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών σε στέγες για τα έτος 2010.
24. Ορισμός προστίμου για την εταιρεία MASTER OUTDOOR, για παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών για το έτος 2010.
25. Ορισμός προστίμου για την εταιρεία NEW STEP Ε.Π.Ε, για παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών για το έτος 2010.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό