ΚΕΠ για την απασχόληση (Ίριδα) στην Ηλιούπολη

 

Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ο μοναδικός Δήμος της Αττικής, που εντάχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας ΚΕΠ για την απασχόληση. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε πέντε μόνο Δήμους σε όλη τη χώρα, και η Ηλιούπολη θα είναι ο ένας από αυτούς.
Το ΚΕΠ, με την ονομασία ΙΡΙΔΑ, έχει ως αποστολή την παροχή ποιοτικής και έγκυρης ενημέρωσης προς τους πολίτες, για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα σημείο.
Έτσι οι πολίτες θα μπορούν να πάρουν αξιόπιστες πληροφορίες, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία, τις ουρές και το χάσιμο χρόνου στις διαφορετικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θέματα που τους απασχολούν.
Οι πληροφορίες που θα παρέχονται από την ΙΡΙΔΑ αφορούν στα εξής θέματα:
Α. Εργασιακά ζητήματα: 
§  Αμοιβή Εργασίας
§  Χρονικά Όρια Εργασίας
§  Προστασία της Μητρότητας στην Εργασία
§  Ατομική Σύμβαση Εργασίας
§  Ενημέρωση και καθοδήγηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν εργατικές διαφορές με εργοδότες.
§  Παραπομπή των πολιτών στα αρμόδια καταστήματα ΙΚΑ για την υποβολή καταγγελιών στις περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας.

 
Β. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης:
§  Ενημέρωση και καθοδήγηση των ασφαλισμένων σχετικά με το νέο μέτρο των χρόνων ασφάλισης.
§  Οι βασικές έννοιες και τα εργαλεία για τη διαδοχική ασφάλιση.
§  Πληροφορίες για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Γ. Παραπομπή των πολιτών προς τους αρμόδιους φορείς, ανάλογα με το θέμα που τους ενδιαφέρει.
Δ. Πληροφορίες που αφορούν μετανάστες σχετικά με το καθεστώς εργασίας.
Ε. Πληροφορίες για ζητήματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που υπάγονται στο Υπουργείο μας.

Σχόλια