Δημοτικο Συμβουλιο Ηλιουπολης


Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης», (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:
1.       Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη δημόσια περιουσία
2.       Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
3.       Μετονομασία οδού «ΔΑΙΔΑΛΟΥ» σε οδό «ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ»
4.       Συζήτηση σχετικά με τη σύμβαση του Δήμου Ηλιούπολης με την ΠΑΕ Ηλιούπολης
5.       Συζήτηση σχετικά με το αναψυκτήριο του άλσους «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ»
6.       Ενημέρωση σχετικά με το «Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Η Αγία Ταβιθά»

7.       Ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή πανελλήνιας έρευνας για το νέο θεσμό της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με ερευνώμενο πληθυσμό τους αιρετούς
8.       Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ
9.       Έγκριση απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης
10.   Έγκριση απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης
11.   Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2011
12.   Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2011
13.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
14.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
15.   Έγκριση απόφασης ανάληψης δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της διαδημοτικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»
16.   Ορισμός εκπροσώπου για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων
17.   Κίνηση διαδικασιών για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου
18.   Κίνηση διαδικασιών για την προμήθεια γάλακτος του Δήμου
19.   Κίνηση διαδικασιών για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
20.   Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
21.   Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους
22.   Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν στο Τμήμα Αλλοδαπών
23.   Κίνηση διαδικασιών για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων σε οικόπεδο επί της πλ. Π.Π. Γερμανού»
24.   Έγκριση μελέτης – προμήθειας για την εκτέλεση του έργου «Διευκόλυνση πρόσβασης ΑμΕΑ σε δρόμους με κλίμακες περιοχής Αγ. Μαρίνας» (Α.Μ. 22/2011) 
25.   Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση – συντήρηση παιδικών χαρών» (Α.Μ. 19/2011)
26.   Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 29/2011)
27.   Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» (Α.Μ. 21/2011)
28.   Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή θέσεων κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ. 30/2011)
29.   Έγκριση μελέτης για «Εργασίες μελέτης – συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δημοτικού κοιμητηρίου» (Α.Μ. 27/2011)
30.   Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10ο δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 41/2008)
31.   1ος  Α. Π. του έργου «Διαμόρφωση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων»(Α.Μ. 60/2010)
32.   2ος Α.Π. του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» (Α.Μ. 10/2009)
33.   Ανανέωση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας, επί της οδού Πάρνηθος 41
34.   Έγκριση διαμόρφωσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην πλ. Αναγνωσταρά

Σχόλια