Αντικειμενικό σύστημα εγγραφής των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Μια καινοτόμος πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του, είναι αυτή της θεσμοθέτησης συστήματος μοριοδότησης από τούδε και στο εξής, για την εγγραφή των βρεφών και των νηπίων στους δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Δεδομένων των κοινωνικών σκοπών που οφείλουν να υπηρετούν οι δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, αποφασίστηκε, για πρώτη φορά φέτος, η επιλογή των παιδιών που θα εγγράφονται σ’ αυτούς να γίνεται με κριτήρια αυστηρά προσδιορισμένα, βάσει μορίων, που θα υπολογίζονται ανάλογα με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας του παιδιού. Έτσι εξασφαλίζεται η απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των παιδιών, και απομακρύνεται κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού.
Τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους, όπως αποφασίστηκαν από το Δ.Σ., είναι τα εξής:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΟΡΙΑ
Δημότης 20
Κάτοικος 5
Μονογονεϊκή οικογένεια (γονείς άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι) 20
Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια ή ενηλίκων που συνεχίζουν σπουδές (βεβαίωση σχολής) για κάθε παιδί
5
Στην οικογένεια άτομο με αναπηρία πάνω από 67% 10
Γονέας φαντάρος 5
Ένας γονέας φοιτητής 5
Και οι δύο γονείς φοιτητές 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΟΡΙΑ
Κατοικία με ενοίκιο 15
Κατοικία ιδιόκτητη με δάνειο (α΄ κατοικία) 10
Κατοικία ιδιόκτητη 5
Άνεργος με αποδεδειγμένη επιδότηση ΟΑΕΔ 5
Μέχρι 10.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 100
10.000,00 € - 19.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 95
19.000,00 € – 22.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 90
22.000,00 € - 25.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 85
25.000,00 € - 30.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 78
30.000,00 € - 35.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 71
35.000,00 € - 40.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 63
40.000,00 € - 45.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 55
45.000,00 € - 50.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 46
50.000,00 € - 55.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 37
55.000,00 € - 60.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 27
60.000,00 € - 65.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 17
65.000,00 € - 70.000,00 € σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 7
70.000,00 € και άνω σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 0

Να σημειωθεί τέλος ότι, για την αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία όταν ολοκληρώσει την κατάταξή τους σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, θα την αναρτήσει στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ώστε να είναι στη διάθεση κάθε δημότη, και θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ακρίβειας των στοιχείων που έχουν δηλωθεί.
…/7/11
Γραφείο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό