ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ            Προσηλωμένη στο στόχο της αναβάθμισης της αισθητικής της πόλης, αλλά και της προαγωγής της οδικής ασφάλειας, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ήδη να έχουν ξεκινήσει εργασίες διαγραμμίσεων των δρόμων της πόλης μας, ξεκινώντας από τις κεντρικές αρτηρίες, αλλά μεριμνώντας και για τους λιγότερο κεντρικούς δρόμους.
Οι εργασίες αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο, και υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής Κ. Σεφτελή και του Δημ. Συμβούλου Χρ. Καλαρρύτη, ενώ για τη διεκπεραίωσή τους, αξιοποιείται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος, και ο οποίος για χρόνια είχε παραμείνει αναξιοποίητος.
Πολύτιμη φυσικά είναι και η συμβολή των εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν και εργασίες βαψίματος των νησίδων της πόλης . Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.

Σχόλια