ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ! ΠΡΟΣ

Πρός
τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες
τῶν Μαθητῶν καί Μαθητριῶν
τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς
ἡμῶν Περιφερείας

       Ἀγαπητοί μου, Γονεῖς καὶ Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας,
                            « Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε »

      Ὡς Ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης καί Βαρκίζης αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπικοι-νωνήσω μαζί Σας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων τῶν Κα-τηχητικῶν Σχολείων, γιά τό Σχολικό Ἔτος 2011 – 2012.
     Εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ μεγαλύτερος θησαυρός στή ζωή μας εἶναι τά παιδιά μας.
     Ὑλικούς θησαυρούς μπορεῖ νά ἔχουμε πολλούς, ἀλλά τά παιδιά εἶναι θησαυροί ἀνεκτίμητοι καί ἀπείρως ἀνώτεροι καί σπουδαιότεροι ἀπ’ αὐτούς.
      Σκεφθήκαμε ὅμως ποτέ, ὅτι τούς μέν ὑλικούς θησαυρούς τούς ἔχουμε ἑπτασφαλίσει μέ πολλούς καί διάφορους τρόπους, τά  δέ  παιδιά μας τά ἔχουμε ἀφήσει ἀνασφάλιστα;
      Ζοῦμε ἔντονα τά τελευταῖα χρόνια μιά σκληρή πραγματικότητα. Τά παιδιά μας κινδυνεύουν ἀπό τό πολυποίκιλο κακό πού ἐνέσκυψε τόν τελευταῖο καιρό καί στόν τόπο μας. Ναρκωτικά, AIDS, Ἀλκοόλ, Χουλιγκα-νισμός κλπ. παραμονεύουν, γιά νά τούς στερήσουν, ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχουν, τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος
.
       Γιά νά προφυλάξουμε λοιπόν τά παιδιά μας ἀπό τούς διάφορους κινδύνους, ἡ Μάνα Ἐκκλησία προκειμένου νά τά σώση ἀπό τοὺς ἐχθρούς, ἵδρυσε ἐδῶ καί χρόνια τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τίς Νεανικές Συνάξεις.
        Τά Κατηχητικά Σχολεῖα ἀφ’ ἐνός, καί τά Δημόσια Σχολεῖα ἀφ’ ἐτέρου δίνουν σ’ αὐτά τήν κατά Θεόν καί τήν κατ’ ἄνθρωπον σοφίαν καί μόρ-φωσιν.
        Τί σπουδαιότερο ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, ἀπό τό νά μαθαίνῃ ὁ ἄνθρωπος στήν πιό τρυφερή του ἡλικία τό θέλημα καἰ τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;
       Στά Κατηχητικά Σχολεῖα μαθαίνουν τά παιδιά, ὅσα χρειάζονται γιά νά προκόψουν στήν πνευματική, ἀτομική, οἰκογενειακή καί κοινωνική ζωή.
        Πιό πολύ ὅμως μαθαίνουν νά ἀγαποῦν καί νά σέβωνται τούς συν- ανθρώπους τους καί πάνω ἀπ’ αὐτούς,  τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του.
      Αὐτά καί ἄλλα πολύτιμα πράγματα "τοῦ Θεοῦ τά πράγματα", μα-θαίνουν τά παιδιά στό Κατηχητικό, στίς συγκεντρώσεις τῶν νέων.
      Ἡ ἁπλῆ γνώση δέν ἀρκεῖ. Χρειάζεται καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τήν ἑλκύει ἡ ἀγάπη, πού φυτρώνει στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.
      Προτρέψτε τά παιδιά Σας, τά ἐγγόνια Σας σ’ αὐτή τή Σχολική καί Κα-τηχητική χρονιά νά φοιτήσουν στίς ἐνοριακές συγκεντρώσεις, γιά τούς νέους μας,  πού θά ἀρχίσουν τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο 8 καί 9  Ὀκτω-βρίου, μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό στό Ναό τῆς Ἐνορίας Σας, δίνοντας τήν εὐκαιρία νά μάθουν, νά ἀγαπήσουν περισσότερο τόν πλησίον, τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό μας.

Ὁ Θεός μαζί Σας.

 Μέ πατρικές εὐχές.

Ο   Μητροπολίτης &  Πνευματικός Σας  Πατέρας.
 
 
 
 
 
    Ο     ΓΛΥΦΑΔΑΣ     ΠΑΥΛΟΣ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό