Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας
ΓΛΥΦΑΔΑ 3/10/2012 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
την 3η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.

Προσδιορισμός συγκεκριμένων χώρων και θέσεων και καθορισμός των ειδών πώλησης σε υπαίθριες αγορές, και ειδικότερα σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών , σε χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές και γενικά σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία επετειακών εορτών (Απόκριες, Καθ. Δευτέρα κ.λ.π.) καθώς και καθορισμός του τέλους χρήσης τους για το έτος 2013.(σχετ. η με αρ. 360/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων θυμάτων πολέμου εκτός του κυρίου περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών , καθώς και εφημερίδων , περιοδικών για το έτος 2013. (σχετ. η με αρ. 361/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Καθορισμός του καταβλητέου στο Δήμο μας τέλους καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά , για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012.

Αποδοχή παρακράτησης δόσεων – εισφορών από ΔΕΗ από τα έσοδα του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και απόδοση αυτών στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012.

Γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου & υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2013.

Αποδοχή χρηματικού ποσού 47.465,58 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας , από κατανομή ποσοστού 50 % δ΄Δόσης άρθρου 27 του Νόμου 3756/2009 – 53 Α΄(έτος καταβολής 2012) για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων – έργων , που θα χρηματοδοτηθούν.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.878,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την δαπάνη πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940, έτους 2012.

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

Τροποποίηση της με αρ. 78/2012 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Καθορισμό των επενδυτικών δραστηριοτήτων (έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου) που θα χρηματοδοτηθούν από τις Γ΄και Δ΄Κατανομές των ΚΑΠ για επενδυτικές δραστηριότητες ΣΑΤΑ έτους 2011, συνολικού ποσού 635.219,00 €.

Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου του κ. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου του κ. ΓΚΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια παιχνιδιών παιδικών χαρών»

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια στύλων προστασίας πεζών»

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας»

Διαγραφή χρεών ποσού 462.970,53 € βεβαιωθέντων κατά τα οικονομικά έτη 1987 έως και 2004. (από αναβολή)

Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Όλγας 4 του Δήμου μας για τη στέγαση του Β΄ Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της ταφής της Χριστοφοράτου Αγγελικής και την ένταξή της στην κατηγορία της αναγκαστικής παράτασης ταφής , σε τάφο τριετούς χρήσης (παρ. V311/91 AΔΣ 31365/26.11.1991)

Μεταβολή χρέωσης τέλους μόνιμου ελλιμενισμού του σκάφους «ΘΕΑΝΩ» , ιδιοκτησίας Δημητράκου Θεόδωρου , για το χρονικό διάστημα 5-6-2012 έως 31-12-2012.

Απαλλαγή διαφοράς ποσού 4.064,40 € που προκύπτει από τη μεταβολή της χρέωσης τέλους ελλιμενισμού του σκάφους «ΚΑΡΜΑ» για το χρονικό διάστημα 1-4-2008 έως 1-7-2012.

Επανυποβολή της 193/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά διαγραφή χρέους από πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου και πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου των κ.κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ευστάθιου και ΜΗΤΡΑΚΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Χαρίδημου.

Μερική ανάκληση της με αρ. 164/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτ/του επί της οδού Παμβώτιδος αρ. 75, λόγω θανάτου του δικαιούχου.

Αντικατάσταση του Πολιτικού Υπεύθυνου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Πόλεων –Προαγωγής Υγείας»

Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή γνωμάτευσης περί παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό