2 Ιανουαρίου 2013

Αρχαιρεσίες στη Γλυφαδα
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα έτη 2013-2014.


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα   Άλσους 15 Γλυφάδα, στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα  Κυριακή και ώρα 12.00 μεσ. , ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 , εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα έτη 2013-2014..                                                    Ο Προεδρεύων Σύμβουλος


                                                     Δημήτριος Τσαμπίρας  

0 comments :

Δημοσίευση σχολίου