Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Δωρεάν σπιρομετρήσεις Κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στο πλαίσιο των ετήσιων προληπτικών δράσεων υγείας προγραμματίζει Δωρεάν σπιρομετρήσεις. Η δράση αυτή έχει σκοπό τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας όλων μας. Οι εξετάσεις θα γίνονται από τις 8:30 και έως τις 12:00μμ. σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε χώρους των ΚΑΠΗ του δήμου μας. 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2109935909) 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Β΄ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2109929583) 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Β΄ ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (2109922622) 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α΄ ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (2019614324) 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α΄ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (2109958620) Στην εξέταση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες που κατοικούν στα όρια του Δήμου μας.


Δωρεάν σπιρομετρήσεις
Κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στο πλαίσιο των ετήσιων προληπτικών δράσεων υγείας προγραμματίζει Δωρεάν σπιρομετρήσεις.
Η δράση αυτή έχει σκοπό τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας όλων μας.

Οι εξετάσεις θα γίνονται από τις 8:30 και έως τις 12:00μμ. σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε χώρους των ΚΑΠΗ του δήμου μας.
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2109935909)
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Β΄ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2109929583)
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Β΄ ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (2109922622)
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α΄ ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (2019614324)
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α΄ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (2109958620)
Στην εξέταση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες που κατοικούν στα όρια του Δήμου

Σχόλια