Μήνυμα Μητροπολίτου Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. Πρός τήν μαθητιῶσα Νεολαία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ

Τηλ2109658849  fax 2109657210 www: imglyfadas.gr  e-mailimgl@hotmail.gr

4

Πρός
τήν μαθητιῶσα Νεολαία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
   Ἀγαπητά μου παιδιά,

            Πρίν ἀπό λίγα λεπτά, τελῶντας τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς Σχολικῆς χρονιᾶς, ἐπικαλεστήκαμε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ νέα περίοδος νά εἶναι δημιουργική, νά κυλήσει μέ ὑγεία καί ὄρεξη γιά μάθησηὥστε στό τέλος νά χαρεῖτε τούς καρπούς τῶν κόπων σας
            Ξεχωριστά θά σταθῶ μόνο, στήν προτροπή πού       ἀκούσαμε στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ὅπου ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ἐπαινῶντας τήν ἀρετή τῆς μόρφωσης μέσα στά σχολεῖα, προχωρᾶ περισσότερο καί μᾶς ὑπενθυμίζει τίς καλές σχέσεις πού θά πρέπει νά ἔχουμε μέ τούς συνανθρώπους μας. Μᾶς παρακαλεῖ δηλαδή νά ἀγαπᾶμε καί νά σεβόμαστε τούς συμμαθητές μας, τούς δασκάλους μας, τούς γονεῖς μας, τούς γείτονές μας καί κάθε ἄνθρωπο πού συναναστρεφόμαστε,  ἀφοῦ ὅλοι μας εἴμαστε εὐλογημένες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα τονίζει ἰδιαίτερα, πῶς κέντρο τῆς ζωῆς μας πρέπει νά εἶναι ἡ ἀγάπη, πού χαρίζει ὁ Χριστός, σάν πνευματικό  δῶρο, στίς καρδιές μας.
            Ἔχω τήν πεποίθηση, ὅτι μέσα στόν ἱερό τοῦτο χῶρο τοῦ Σχολείου σας, οἱ ἐκλεκτοί καί φιλόπονοι ἐκπαιδευτικοί σας, θά σᾶς καθοδηγήσουν σέ δρόμους παιδείας, πού ἐφόσον τούς ἀκολουθή-σετε, ἐσεῖς θά μορφωθεῖτε ἄριστα, ἡ κοινωνία μας θά γίνει πιό ὄμορφη, ἡ ἀνθρωπότητα θά ἀπολαύσει τίς δικές σας ἀρετές.

                                    Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.
                        Μέ πατρικές εὐχές καί ὅλη τήν ἀγάπη μου.


    Γλυφάδας, λληνικο, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης


Π Α Υ Λ Ο Σ   ὁ   Α΄

Σχόλια